De Beerse Strijker
De Beerse stijker is ontwikkeld
door de Beerse Bakker.
Dit is een gebaksbrood van luxe krentenbrooddeeg gevuld met:
Amandelsprijs, banketbakkersroom, rouanen, kaneelsuiker, nougat.Waar komt de naam 'De Beerse Strijker' vandaan?
Op witte donderdag van het jaar 1865 sloeg de bliksem in te Middelbeers en wel in de kerk. De bliksme doodde er een vrouw en trof twee anderen. Een der twee getroffen wonende op het gehucht kokseind, beweerde dat zij daardoor het vermogen gekregen had, mensen, lijdende aan reumatiek enz. te genezen, door de zieke ledenmaten te wrijven of te bestrijken. Massa's mensen stroomden naar de vrouw om bestreken te worden. vandaar dat men de bewoners van Middelbeers 'Beerse Strijkers' noemt. De doktoren vonde de kuur echt zeer belachelijk en de toemalige dokter van Oirschot, maakte de volgende spotrijm:

Vrienden, luistert naar mijn lied
- Wat in Middelbeers is geschied - Alwaar een vrouw genezen kan
- Kinderen, vrouwen en ook de man - Hebt gij pijn in uwen eers
- Kom dan gauw naar Middelbeers - Naar Beers, naar Middelbeers.

Daar kwamen er op krukken - Al uit het Belgenland
En braken ze in stukken - en vielen in het zand


"Ach mejuffrouw Annemie - Zie, het strijken helpt me nie"
Mieke sprak: "Ach wel meneer, - Dan strijk ik u nog ene keer"

Men kwam bij duizendtallen - Zich verdringen in haar huis
In schuren en stallen - Het was een hels gespruis

Het was al voor de strijkerij - Pijn in armen, been of zij
"Mieke lief, heb toch gena - Strijk toch voor dat ik verga"

Maar dan kwam plots concurrentie - Daar kwam een tweede wijf
Dat niet allen had den donder - Maar ook de bliksem in heur lijf

"Al kom ik van Hoogeloon - Ik vraag toch geen hoger loon
Want voor een frank of vijf - Strijk ik de pijn wel uit je lijf.

Ik zal je strijken, kom maar gauw - Ik zal je knijpen paars en blauw
Ik zal je strijken, knijpen, strijken - Knijpen, kom maar gauw!

Maar ons Mieke, in colÃre - Dat riep: "wat wilde gij sloor
Wilt gij mij het strijken leren? - Ik heb het van de pastoor!
Die heeft mij indachtig gemaakt - Wie van de bliksem is geraakt
Kan genezen rimmetiek - Al door den elektriek

Vrienden, kom dus maar bij mij - Hier is de echte strijkerij
Ik ben in de kerk geraakt - En zij is slechts nagemaakt!"

Maar Trien en Annemieke - Door al hun fijn gestrijk
Langs kreupelen en langs zieken - Zij werden bliksems rijk

Het is wel de moeite waard - Zij gaan rijden koets en paard.
Zij gaan dragen krinolien - Ge zult er wat van zien

Zij steken deftig en voldaan - Vooral voor Tilburg een kaarsje aan
Want daar komt toch die grote - Die grote hoop vandaag

Al zijt ge nog to kreupel - Zij geeft u weer het gezicht
De Blinden doet zij spreken - De doven geeft zij licht

Als zijt ge to magel als een reek - Zij maakt u vet in de ene streek
boren van de Beerse klein - Kom er met uw varkens bij

Roept; "Viva, de strijkerij!" Roept; "Viva, de knijperij!"
Roept; "Viva, de strijker-knijpe- Strijke-knijpe-strijkerij!"

Ben van Brabant
Bourgondischbrood & Partybrood
Deze Bourgondischbrood en of partybroden zijn een welkome aanvulling voor u Bourgondische feest of bij de BBQ steek er een groot broodmes in en laat de gasten zelf een stuk brood aansnijden, deze broden zijn te verkrijgen in
wit /bruin of meergranen
Desem
Desem is een mengsel van water en meel(afkomstig van tarwe of rogge), waarin 'wilde' gisten en/of melkzuurbacteriën voor de gisting zorgen. Na enkele dagen ontwikkelen deze micro-organismen naast koolzuurgas ook andere smaakstoffen. Debacteriën zorgen zelf voor vermeerdering.

In het Engels heet desem Sourdough, in het Frans Levain en in het Duits Sauerteigh. In het Grieks Zyme of Zumé. (Enzyme betekent letterlijk 'in gist'). Het gebruik van zuurdesem stamt uit de oudheid. Ver voor de Romeinse tijd werd desem al gebruikt om het product luchtiger en lekkerder te maken. De Joden moesten ongezuurde broden bakken voordat zij vanuit Egypte vertrokken. Ze moesten klaar staan om direct te kunnen vertrekken en dus was er geen tijd om nieuw desem te maken. Het hebben van een goed zuurdesem was zeer belangrijk, want een stukje desem doorzuurde het hele deeg. De Grieken bereidden voor het eerst een zogenaamd 'standaard' zuurdeeg dat steeds als basis diende voor de productie van nieuw zuurdeeg. Tegenwoordig noemen we dit een 'reinculture'. Vanaf de vroege Middeleeuwen gebruikten bakkers biergisten en nog weer later brandersgisten.

Winkel Middelbeers


De Beerse Bakker
Willibrordstraat 5
5091CC Middelbeers
013-5142569
info@debeersebakker.nl

Winkel Veldhoven


Veldhovens Broodhuys
Kromstraat 23
5504 BA Veldhoven
Tel: 040 298 7493
info@debeersebakker.nl
't is lekker het komt van d'n Beerse bekker!
info@debeersebakker.nl © 2016 - 2022 Copyright Broodhuys De Beerse Bakker in Middelbeers